Privacy Statement

DrinkWaterSpots kent geen commercieel oogmerk en heeft géén belang bij het opslaan van persoonsgegevens van de gebruikers.

Data verwerking

  • De locatie van een gebruiker wordt enkel in-app gebruikt om de DrinkWaterSpots in de buurt te tonen, maar zal geenzins worden vastgelegd, dan wel te linken zijn aan een individu.
  • Optioneel kunnen naam en email adres worden ingevuld bij het contact-/feedbackformulier. Dit zijn de enige details waarvan DrinkWaterSpots zich het recht behoudt deze op te slaan.
  • Bij verzoek tot verwijdering, zullen deze tot persoon te herleiden gegevens per direct worden verwijderd.
  • Voor het monitoren van de applicatie worden logs bijgehouden. Voor het kunnen associëren van één gebruikerssessie, wordt een ‘installatie-id’ opgeslagen. Deze identifier is willekeurig gegenereerd bij installatie van de applicatie op het apparaat van de gebruiker en is niet naar een persoon of het apparaat te herleiden. Tevens is deze identifier niet definitief voor een apparaat, bij volledige verwijdering van alle applicaties van Ontwikkelaar, zal een nieuwe installatie-id worden gegenereerd.

Data deling

  • De DrinkWaterSpots die in de applicatie getoond worden, zijn tot stand gekomen in samenwerking met www.drinkwaterkaart.nl en www.publiekwater.nl.
  • DrinkWaterSpots behoudt zich het recht om via de applicatie verkregen statussen over deze DrinkWaterSpot te delen met bovengenoemde databronnen.
  • Anders dan met bovengenoemde databronnen, zal er geen data van DrinkWaterSpots worden gedeeld.